Projektovanju računarskih mreža pristupamo sa apsolutnom ozbiljnošću jer je to osnov dobre komunikacije i poslovanja svake firme. Potrebno je detaljno prikupiti sve potrebne podatke. Uvidom u plan kancelarijskog prostora i trenutnog stanja postojećih instalacija predlažemo Vam mogućnosti koje su optimalne za vaš biznis kako bi dobili najbolji i najbrži mogući sistem prenosa informacija. Detaljno analiziramo želje i mogućnosti korisnika na osnovu kojih pravimo predlog i izradu skice samog projekta. Prilikom izrade plana razmatramo mogućnosti vertikalnog ili horizontanog razvlačenja kablova kao i montaža rack ormana a sve u cilju estetskog i funkcionalnog unapređenja radnog prostora. Prilikom realizacije plana koristimo isključivo visoko kvalitetnu opremu u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama iz ove oblasti. Fedra Computer d.o.o. svojim korisnicima obezbeđuje stabilan, brz i pouzdan rad bez obzira na veličinu vašeg preduzeća ili složenost poslovanja.
Tehnička podrška

Fedra Computer d.o.o. je na raspolaganju korisnicima tokom celog radnog rada, a nudimo Vam i ugovor o održavanju kojim dobijate kraći vremenski period odziva kao i prioritetno i brže rešenja problema. Tehnička podrška obuhvata takođe i sve vrste kvarova na opremi koji se javljaju u redovnom radu preduzeća, na ovaj način korisnik obezbeđuje nesmetan i kvalitetan rad bez prekida poslovanja.